×

Powěsć

Failed loading XML...

Hladanske słužby jara wužadane

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
 Foto: BARMER Foto: BARMER

Po wšej Łužicy zastaruja hladanske słuž­by­ starych abo chorych ludźi doma. Wobjed woža jim socialne słužby na skazanku. Ludźo­ su dale a starši a trjebaja pomoc. Kónc lěta 2015 bě jich po cyłej Němskej 2,9 milionow ludźi, kotřiž bě­chu­ na podpěru pokazani. Něhdyša idylka wo star­comaj na wuměnku, wo kotrejuž so dźěći a wnučki staraja, zda so wusonjena być. Nawopak: Ličba tych, kotrychž ambu­lantnje zastaruja, je dźeń a wjetša. Nimale třećinu něhdźe třoch milionow hladanja potrěbnych doma zastaruja (staw 2015). Na jednym boku nochcedźa starši ludźo do starownje abo hladarnje. Na druhim boku dóstawa hladanske zawěsćenje za domjace zastaranje wjace spěchowanja. Při­wšěm je to wulke wužadanje za hladanske słužby. Wone dyrbja fleksibelne być a maja přiwšěm najmodernišim standardam hladanja wotpowědować.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND