Sobu najlěpša chorownja kraja

wutora, 30. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z wjerškow swjedźenskeho tydźenja składnostnje 120. róčnicy Wojerowskeje chorownje bě dźeń wotewrjenych duri minjenu sobotu w klinikumje łužiskeje jězoriny. Tam prezentowachu wopytowarjam tež jubilejnu tortu, kotruž smědźeše jednaćel chorownje Jörg Scharfenberg nakrać. Njetraješe ani poł hodźiny, zo bě torta zjědźena.  Foto: Gernot Menzel Jedyn z wjerškow swjedźenskeho tydźenja składnostnje 120. róčnicy Wojerowskeje chorownje bě dźeń wotewrjenych duri minjenu sobotu w klinikumje łužiskeje jězoriny. Tam prezentowachu wopytowarjam tež jubilejnu tortu, kotruž smědźeše jednaćel chorownje Jörg Scharfenberg nakrać. Njetraješe ani poł hodźiny, zo bě torta zjědźena. Foto: Gernot Menzel

Klinikum łužiskeje jězoriny 120. jubilej wobstaća swjećił

Wojerecy (SiR/SN). Dlěje hač 120 lět maja we Wojerecach mjeztym chorownju. W oktobru 1898 započachu w dźensnišim bydlenskim a wikowanskim domje mjez Frenclowej a Liebknechtowej medicinske zastaranje centralizować. Tehdy započachu tam z dwaceći łožemi, operaciskej žurlu, lěkarjom, dwěmaj hladarjomaj a wulkim problemom. Hladajo na ličbu wobydlerjow bě chorownja wot wšeho spočatka přemała, zo móhli lěkarske zastaranje za wšitkich pacientow dołhodobnje zaručić. 1964 połožichu tuž zakładny kamjeń za dźensniši Klinikum łužiskeje jězoriny na Hasy dr. Marje Grólmusec 10, kotryž 1968 jako tajki wote­wrěchu.

Dźensa ma stacionarny wobłuk klinikuma w nošerstwje Sana AG 650 łožow, hdźež kóžde lěto wjace hač 64 000 pacientow lěkarsce zastaruja. Něhdźe 800 sobudźěłaćerjow stara so w 14 wotrjadach a třoch institutach wo profesionalne a moderne hladanje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND