Chutny pad so najčasćišo njepřipowědźa

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Referentka projekta „Hospodar ski škit přetrjeba rjow“ Wojerowskeje wotnožki Sakskeje centrale za přetrjebarjow Susann Sperling  rozjimuje zajimcam tele dny we wjacorych přednoškach wšelke połnomocy a postajenje pacienta.  Foto: Silke Richter Referentka projekta „Hospodar ski škit přetrjeba rjow“ Wojerowskeje wotnožki Sakskeje centrale za přetrjebarjow Susann Sperling rozjimuje zajimcam tele dny we wjacorych přednoškach wšelke połnomocy a postajenje pacienta. Foto: Silke Richter

Što wopřijeća kaž zastaranska połnomóc (Betreuungsvollmacht), staraćelska połno­­móc­ (Vorsorgevollmacht) a postajenje pacienta (Patientenverfügung) po­prawom­ konkretnje woznamjenjeja, a kotry dokument za sebje trjebam? Što so sta­nje, njeje-li w tym zmysle ničo rjadowane? Dosaha formular za tajke rjado­wanja a, hdyž haj, kotry formular wupjelnju a kak swoje přeća najlěpje sformu­luju, zo jednaja zamoł­wići w chutnym padźe po mojej woli? Kotre kopolaki móža so jewić? Na tajke­ a po­dobne­ prašenja wotmołwja Susann Sperling ze Sakskeje centrale za pře­trjebarjow na přednoškach. Mjez druhim čini to tež 30. januara we Woje­rowskej wotnožce pora­dźowarnje. Silke Richter je so z referentku projekta „Hospo­dar­ski škit přetrjeba­rjow“ rozmołwjała.

Knjeni Sperling, stej staraćelska połnomóc a postajenje pacienta přeco hišće tabu­temje?

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Rjadować wosobinske naležnosće w padźe chorosće abo njezboža je jara wažne. Infor macije k tomu podawaja w centralach za přetrjebarjow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND