Maltezojo z dobrej bilancu

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska chorownja pomocny transport do Bołharskeje podpěrała

Kamjenc (SN/mwe). Chorownja maltezow swj. Jana w Kamjencu móže na dobru bilancu lěta 2018 zhladować. Tak su tam něhdźe 300 pacientow wjace hač lěto­ do toho zastarali – přepytowali, lěkowali a hladali. Mjez lěkarjemi, chorobnymi sotrami, babami a dalšimi kaž tež pacientami su mnozy Serbja. Wjednistwu domu je tuž wažne w chorowni tež serbsku rěč pěstować a nałožować, zo móža so schorjeni, młode maćerje runje kaž wopytowarjo z personalom w swojej maćeršćinje rozmołwjeć. „Naši pacienća sej chorownju waža a so derje čuja, hdyž móža serbsce rěčeć, zo jich rozumja“, informuje Ines Eifler z nowinskeho a zjawnostneho dźěła Kamjenskeje chorownje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND