Za klóšterski dom so mnozy zajimowali

srjeda, 06. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W klóšterskim domje zajimowachu so wopytowarjo tež za dnjowe hladanje, kotrež  nawjeduje Claudia Zaremba (stejo naprawo).  Foto: Carmen Schumann W klóšterskim domje zajimowachu so wopytowarjo tež za dnjowe hladanje, kotrež nawjeduje Claudia Zaremba (stejo naprawo). Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Claudia Zaremba, pochadźaca z Pančic-Kukowa a dźensa w Budyšinje bydlaca, wjeseli so na swój nowy nadawk jako nawodnica dnjoweho hladanja w nowym zarjadnišću Advita při Budyskej tachantskej cyrkwi. Na dnju wotewrjenych duri w tak mjenowanym něhdźe 300 lět starym klóšterskim domje, měješe Serbowka minjenu sobotu na wjele prašenjow wotmołwjeć. Dnjowe hladanje je zaměstnjene na delnim poschodźe twarjenja, kotrež bě nimale 20 lět prózdne stało. Nětko su je wobšěrnje restawrowali. W naposledk jako běrow wužiwanym domje nasta dohromady 16 bydlenjow z wobstajnym hladanjom. Dnjowe hladanje je wobydlerjam runje tak kaž wopytowarjam wotwonka přistupne. Jeho srjedźišćo je přijomna kaminowa stwa. Pódla njeje je kuchnja, hdźež móža starši ludźo zhromadnje warić a jěsć. Dalše rumnosće pod wjelbowanymi wjerchami skića móžnosć, woměrje čitać a so wočerstwić.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND