Bjez barjerow mobilni być poručenje

pjatk, 31. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuměnjenja za ludźi z wobmjezowanej mobilitu, při jězorach aktiwni być a so wočerstwjeć, su požadane. We łužiskej jězorinje maja potrjecheni najwšela­koriše poskitki.

Zły Komorow (SN/MiR). Dźěłowe zjednoćenstwo „Lóšo pućować – bjezbarjerne dowolowe cile w Němskej“ wuswědča łužiskej jězorinje hižo dosć dobre wuměnjenja za ludźi z handicapom, kotřiž chcedźa při abo na wodźe aktiwny dowol přežiwić. Kaž towarstwo zwěsća, je pućowanski region mjez Berlinom a Drježdźanami z 25 kumštnymi jězorami wosebje na sportowe poskitki wusměrjeny.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND