Wažne dźěło wujednanja

srjeda, 23. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wobsteji 100 lět

Wojerecy (AK/SN). „Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wukonja intensiwne wobstajne dźěło za wopominanje, měr a dorozumjenje ludow.“ To wuzběhny Wojerowski wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) tydźenja na jubilejnym zarjadowanju w tamnišim hrodźe. Na swjatočnosći hódnoćachu stotu róčnicu wobstaća organizacije, kotraž ma mjeztym 20 lět regionalny zwjazk we Wojerecach a w Halštrowskej Holi.

Lěta 2014 běchu we Wojerecach mjezy­narodnu młodźinsku dźěłarničku orga­nizowali, rjekny Stefan Skora k aktiwitam zwjazka. Kóžde lěto wopominaja wopory wójny we Wojerowskim čestnym hajku a na wojerskim pohrjebnišću w Narću. Składnostnje 750. jubileja města Wojerec poskićachu přednoški k stawiznam. Kóžde lěto přewjeduja domowu a nadróžnu zběrku.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk