Ponowjeja železniski wagon

wutora, 19. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wučomnicy Lubijskeho powołanskošulskeho centruma wěnowachu so praktiskemu zwučowanju wosebiteho razu a wuhotowachu wonkowne sćěny wagona na Radworskim dwórnišću.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wučomnicy Lubijskeho powołanskošulskeho centruma wěnowachu so praktiskemu zwučowanju wosebiteho razu a wuhotowachu wonkowne sćěny wagona na Radworskim dwórnišću. Foto: SN/Hanka Šěnec

Radwor (SN/BŠe). Towarstwo „Dwórnišćo inkluzije w Radworju“­ swoje stejnišćo mjez Radworjom a Čornym Hodlerjom zaměrnje dale wuhotuje. Hižo wot lěta 2017 wobsedźa železniski wagon, kotryž je na projektnych dnjach, na přikład inkluzijnych akciskich dnjach k swětowemu dnjej rucemyća wažnu rólu hrał. Wagon z myjadłom bě stajnje praktiska stacija, hdźež móžachu dźěćom rozkłasć, kak wažne je sej časćišo wob dźeń ruce myć.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk