Zasłužeja sej wjace respekta

wutora, 04. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W spěchowanskim wobłuku Wojerowskich łužiskich dźěłarnjow wjeseleštaj so skupinski nawoda Jan Michling (naprawo) a David Wirth (3. wotlěwa) nad wopytom Jakubašec  swójby z Koćiny z nanom Janom a maćerju Borboru kaž tež dźowkomaj Nicole (nalěwo) a Claudiju (3. wotprawa).  Foto: Andreas Kirschke W spěchowanskim wobłuku Wojerowskich łužiskich dźěłarnjow wjeseleštaj so skupinski nawoda Jan Michling (naprawo) a David Wirth (3. wotlěwa) nad wopytom Jakubašec swójby z Koćiny z nanom Janom a maćerju Borboru kaž tež dźowkomaj Nicole (nalěwo) a Claudiju (3. wotprawa). Foto: Andreas Kirschke

Dźeń wotewrjenych duri w dźěłarni za zbrašenych přewjedli

Wojerecy (AK/SN). Na přichod su Wojerowske łužiske dźěłarnje za zbrašenych ludźi derje přihotowane. Tuchwilu maja tam dosć nadawkow, štož podšmórny jednaćel Eckhart Friese minjenu sobotu na dnju wotewrjenych duri. W dźěłarnjach skutkuje něhdźe 450 ludźi, w spěchowanskim a powołanskowukubłanskim wobłuku, w ćišćerni, porjedźerni kolesow, blidarni, płokarni, zahrodni­stwje, w industrijowej montaži kaž tež w zawodach na Horach a w Narću. 110 so­budźěłaćerjow so wo zbrašenych stara. K dźěłarnjam słušeja na wjacorych městnach bydlenja ze wšelakimi bydlenskimi formami. „Wosebje wažne je nam samostatnosć zbrašenych spěchować“, wu­zběhny sobudźěłaćerka Caroline Rudolph. Wšědny dźeń wšak by sej wona wjace wotewrjenosće, zajima a hódnoćenja towaršnosće za swědomite dźěło ze zbrašenymi přała.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND