„Test, hač sym na wirus schorjeł, přewjedli njejsu“

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Claudija a Beno Šołta staj swój dowol w Španiskej přežiwiłoj. Mjez druhim wopytaštaj třeću najwjetšu křesćansku cyrkej swěta, Sevillasku katedralu na juhozapadźe kraja, hdźež je tež foto nastał. Za čas jeju dowola je so coronapandemija chětro přiwótřiła. Wonaj dyrbještaj tuž po nawróće dwaj tydźenjej doma wostać. Někotre dny mataj hišće přetrać. Foto: Beno Šołta Claudija a Beno Šołta staj swój dowol w Španiskej přežiwiłoj. Mjez druhim wopytaštaj třeću najwjetšu křesćansku cyrkej swěta, Sevillasku katedralu na juhozapadźe kraja, hdźež je tež foto nastał. Za čas jeju dowola je so coronapandemija chětro přiwótřiła. Wonaj dyrbještaj tuž po nawróće dwaj tydźenjej doma wostać. Někotre dny mataj hišće přetrać. Foto: Beno Šołta

Beno Šołta a jeho mandźelska dyrbitaj po dowolu w Španiskej coronawirusa dla hišće něšto dnjow doma wostać

Serbski sportowc-triatlet a žurnalist ­Beno Šołta je ze swojej mandźelskej Claudiju dowol w Španiskej přežiwił. Tak daloko wšak to ničo njewšědne njeje. Jako pak chcyštaj so Miłočanaj zaso do Łužicy wróćić, čakaše na njeju ćežki a njewočakowany puć, a to wšitko móličkeho wirusa z mjenom corona dla. Kaž mnozy čitarjo hižo wědźa, dyrbitaj Šołćic mandźelskaj po dowolu wěstoty dla dwaj tydźenjej doma wostać. Janek Wowčer je so z Benom Šołtu wo dožiwjenym a wo aktualnym stawje rozmołwjał. Zetkać za to so nje­trjebaštaj, ale staj telefonowałoj a interview z pomocu digitalnych medijow a z mejlkami zmištrowałoj.

Kak so Ći dźe? Wšako sy hižo někotre dny doma a hižo něšto dlěje hač my wšitcy takrjec wot druhich „izolowany“?

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND