Wuknyć wostudu znjesć

srjeda, 22. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Chorosće maja najwšelakoriše sćěhi na čłowjeka. Ćělne schorjenja hodźa so na zbožo dale a lěpje lokalizować. Ćešo je to nastupajo schorjenje psychi. Wědomosć to, z kotrejž so mnohe institucije rozestajeja. Lěkarjo, wědomostnicy a terapeuća, zaběracy so z psychiskimi schorjenjemi ludźi, maja wulke wužadanja zmištrować.  Foto: Juliana Kaulfürstowa Chorosće maja najwšelakoriše sćěhi na čłowjeka. Ćělne schorjenja hodźa so na zbožo dale a lěpje lokalizować. Ćešo je to nastupajo schorjenje psychi. Wědomosć to, z kotrejž so mnohe institucije rozestajeja. Lěkarjo, wědomostnicy a terapeuća, zaběracy so z psychiskimi schorjenjemi ludźi, maja wulke wužadanja zmištrować. Foto: Juliana Kaulfürstowa

Wuskutki koronapandemije na psychoterapeutiske hojenje

Lěkarjo a terapeuća wojuja přećiwo schorjenjam a bracham ludźi, tuchwilu bědźa so wosebje z koronapandemiju. Milenka Rječcyna je so z psychologiskim psychoterapeutom Karlom-Heinzom Untchom rozmołwjała.

Začuwaće změny w zadźerženju ludźi, kotřiž nětko k Wam na terapiju chodźa?

K.-H. Untch: Mnohe terapije maja wažny zaměr, zo so wobdźělenje pacientow na zjawnym žiwjenju polěpši, zo ludźo zaso nakupować chodźa abo na narodniny du. Pola nich zwěsćam změny. Wšako po tuchwilnym přikazu, socialne styki wobmjezować, potrjecheni doma wostanu, kaž su to hižo do terapije činili. Wukaz postupowanje při hojenju direktnje wobwliwuje. Wšako su potrjecheni nuzowani to činić, čehoždla na terapiju chodźa. Jim domabyće njetyje.

Maće mjez pacientami tež tajkich, kotřiž maja koronu za zapřisahanstwo (Verschwörung)?

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk