Chcedźa so rady z hladarjom stać

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
32 holcow a hólcow je so za powołanje hladarja rozsudźiło a wuknje na medicinskej powołanskej fachowej šuli Wojerowskeho klinikuma.  Foto: Gernot Schweitzer 32 holcow a hólcow je so za powołanje hladarja rozsudźiło a wuknje na medicinskej powołanskej fachowej šuli Wojerowskeho klinikuma. Foto: Gernot Schweitzer

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny tuchwilu 32 młodostnych na hladarjow a hladarkow wukubłuje. Po třoch lětach intensiwneho wuknjenja su w awgusće hižo 14 młodych ­žonow a dwaj mužej swoje wukubłanje zakónčili.

Wojerecy (SN/mwe). Wulke wužadanje běše za lětuši wukubłanski lětnik Wojerowskeje chorownje wězo koronapandemija. Nimo wobmjezowanjow we wobłuku wučby mějachu wučomnicy hladanskeje słužby tež poćežowanja w praksy znjesć. Tak dyrbješe woblubowana šulerska stacija wupadnyć. Najebać to móžachu sej wšitcy wobšěrnu praktisku wědu přiswojić. Dwaj šulerjej absolwowaštaj we wobłuku programa ERASMUS praktiski dźěl w Awstriskej. Pjatnaće hladarjow chorych je z jězorinowej kliniku dźěłowe zrěčenje wotzamknyło, tak zo móža swoje powołanske žiwjenje w domiznje započeć. Zakónčenje jako hladar z eksamenom pak je we Wojerowskej chorowni a na tamnišej hladanskej šuli jenož hišće za přeběhaj móžne, w kotrymajž su 1. septembra wukubłanje zahajili.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND