Kraj Israel ćežišćo tworił

wutora, 06. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Igal Avidan je w Smochćicach swoju knihu předstajił.  Foto: Carmen Schumann Igal Avidan je w Smochćicach swoju knihu předstajił. Foto: Carmen Schumann

Budyšin/Smochćicy (CS/SN). We wobłuku interkulturnych tydźenjow wokrjesa Budyšin bě wčerawša póndźela jako temowy dźeń Israelej wěnowana. Z prě­njeje ruki zhonichu hosćo na Budyskim krajnoradnym zarjedźe wo aktualnym połoženju w kraju. Žurnalist Igal Avidan rozprawješe wo tuchwilnym wuwiću w swojej domiznje. Wječor předstaji wón w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena swoju knihu wo egyptowskim lěkarju Modu Helmyju, kiž bě w Berlinje židowsku holcu wuchował, zmóžnjejo jej přestup k islamskej wěrje a chowajo ju.

Społnomócnjena wokrjesa Budyšin za wukrajnikow Anna Piętak-Malinowska rozprawješe wo kubłanskej jězbje, kotraž bě ju do Israela wjedła. Kurt a Ellen Spengler běštaj w Betlehemskim domje „Lifegate“ 2019 při hladanju zbrašenych dźěći a młodostnych pomhałoj a powědaštaj wo swojich zaćišćach. Kaž wonaj rjekny­štaj, tam wrota k žiwjenju přede­wšěm muslimskim zbrašenym na dwoje wašnje wotwěraja: Sprěnja dóstawaja tele dźěći scyła přistup ke kubłanju, a zdruha je w zarjadnišću na žiwjenje přihotuja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND