„Telko šćěpić, kelkož mamy“ poručenje

wutora, 08. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wot spočatka tohole tydźenja móže so kóždy, kiž to chce, pře koronu šćěpić dać. Dotalne wobmjezowanje na jednej z třoch prioritnych skupin přisłušace wosoby tež w Sakskej wjace njepłaći. Wulkeho nawala dla pak su terminy tuchwilu poměrnje rědke, tež mnóstwo šćěpiwa dotalnemu naprašowanju hišće njewotpowěduje. Foto: Steffen Unger Wot spočatka tohole tydźenja móže so kóždy, kiž to chce, pře koronu šćěpić dać. Dotalne wobmjezowanje na jednej z třoch prioritnych skupin přisłušace wosoby tež w Sakskej wjace njepłaći. Wulkeho nawala dla pak su terminy tuchwilu poměrnje rědke, tež mnóstwo šćěpiwa dotalnemu naprašowanju hišće njewotpowěduje. Foto: Steffen Unger

Zběhnjenje priority lubi wšitkim imunizaciju – dóstanu-li termin

Drježdźany (SN/bn). Po cyłej Němskej móža so wot wčerawšeho dorosćeni a mło­dostni wot 14 lět bjez kóždehožkuli wobmjezowanja pře koronawirus šćěpić dać. Kónc tak mjenowaneje priorizacije po třoch stopnjach – woprawnjeni běchu dotal mjez druhim „wosebje wohrožene wobydlerske skupiny z wulkim rizikom ćežkeho schorjenja“, kaž na přikład seniorojo abo ludźo z imunostnymi sła­bosćemi kaž tež medicinski a hladanski personal, wučerjo a policisća – je wulki nawal na sakski serwisowy portal sachsen.impfterminvergabe.de wuskutkował. Byrnjež za njón zamołwity Němski čerwjeny křiž (DRK) serwerowe kapacity podwojił, bě strona wčera zdźěla přeće­žena, tak zo njemóžachu so mnozy wu­žiwarjo tam registrować a wo termin prócować. Kaž ze stron DRK rěka, chcedźa problem „hač do druheje połojcy toho­­le tydźenja“ rozrisać. Přiwšěm po­wšitkownowužitna organizacija wo to prosy, „ter­miny dale přez portal knihować spytać“­.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND