×

Powěsć

Failed loading XML...

Njestajna sezona poručenje

srjeda, 18. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wopytowarjo Kulowskeje lěsneje kupjele wužiwaja tam rady w lěće 1997 připrawjene wulke suwadło z kumštnych maćiznow. Štóž pak chce so hišće raz po nim do zymneje wody suwać, měł so do spěcha měć. Město Kulow rozmysluje mjenujcy je ponowić, a z nowym z drohowocla narunać.  Foto: Gernot Menzel Wopytowarjo Kulowskeje lěsneje kupjele wužiwaja tam rady w lěće 1997 připrawjene wulke suwadło z kumštnych maćiznow. Štóž pak chce so hišće raz po nim do zymneje wody suwać, měł so do spěcha měć. Město Kulow rozmysluje mjenujcy je ponowić, a z nowym z drohowocla narunać. Foto: Gernot Menzel

Budyšin (SN/bn). Kupjele Hornjeje Łu­ži­cy hódnoća dotalnu kupansku sezony dosć rozdźělnje. Njehladajo zdźěla wobmjezowane wopytowanske kapacity a wi­nowatosću dodźeržeć hygienowe před­pisy je naprašowanje a nawal ludźi tu wulki a tam snadny. Wosebite prózdninske poskitki za dźěći, nawuknyć płuwać, su pak chětro požadane.

„Měnjate wjedro je wuskutkowało, zo so­ ludźo tak prawje k nam njezwaža. Tuchwilu bychmy wšědnje něhdźe 500 ludźi wjace witać móhli, hač přińdu. Zajimcy maja tuž dobre wuhlady, pola nas tež krótkodobnje městno dóstać. Prózdninske poskitki pak su hižo wot meje wuknihowane“, rozłoži płuwanski mišter Kulowskeje lěsneje kupjele Uwe Mickel.

Podobna je situacija we Wołbramecach (Steinigtwolmsdorf) a Kumwałdźe (Cunewalde). Hinak je połoženje w Budyskej Sprjewinej kupjeli, hdźež prawi­dłownje aktualnje dowolenych 700 wopytowarjow dospołne wućeženje wo­zna­mjenja.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND