Profijojo a lajkojo za Ukrainu

wutora, 08. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wuhotowarjemi beneficneju koncertow budźe přichodnu njedźelu Smjerdźečanska rejwanska skupina.  Foto: Joachim Rjela Mjez wuhotowarjemi beneficneju koncertow budźe přichodnu njedźelu Smjerdźečanska rejwanska skupina. Foto: Joachim Rjela

Budyšin (SN). Surowa wójna na Ukrainje a z njej zwjazane ćerpjenje ukrainskeje ciwilneje ludnosće wuskutkuje najwšelakoriše pomocne iniciatiwy. Zo by ukrainski lud podpěrała, přewjedźe Towaršnosć za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla beneficnej koncertaj. Nimo wuměłcow SLA tež serbske lajske skupiny sobu skutkuja. Dochody koncertow, moderěrowaneju wot Diany Fryčec-Grimmigoweje, přepokazaja na socialnu załožbu „St Wolodymyr Fonds“ ukrainsko-katolskeje cyrkwje. Wona pomha ćěkancam a ludźom, kotrymž je wójna škodu načiniła.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND