Akcije na dobro Ukrainjanow

štwórtk, 24. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Čornym Chołmcu pytaja za njedźelu zwólniwu abo zwólniweho, kiž by lóšt měł, w pjekarni Krabatoweho młyna sobu dźěłać. Wot 6.30 hač do 15.30 hodź. su pilne ruki trěbne, kotrež tykancy ze słódnymi wěcami pokładuja. Tón dźeń a tež hižo sobotu předawaja w pjekarni pječwo na dobro Ukrainy. Dochody z toho su za tam ćerpjacych.

We Wotrowje wuwiwaja tohorunja aktiwity. Wjacore serbske swójby su hižo ćěkancow z Ukrainy přiwzali. Nětko chcedźa so we wobłuku swójbneho swjedźenja zetkać. Wotměć chcedźa jón njedźelu, 27. měrca, we Wotrowje. Přeprošene su serbske swójby z ukrainskimi hosćimi. Iniciator Dominik Škoda a dalši proša wo to, zo bychu so zajimcy přizjewili. Wšako chcedźa wšitkich z kofejom a tykancom pohosćić. Tak je trjeba wědźeć, kelko ludźi by zhromadne popołdnjo we Wotrowje dožiwić chcyło. Za dźěći maja wšelku zaběru předwidźanu, kaž skakanski hrodźik; wohnjowa wobora chce pódla być; zhromadnje chcedźa za bulom honić a wolejbul hrać; tež na hrajkanišću budźe dosć móžnosćow so zabawjeć. W 15 hodź. chcedźa so wšitcy na sportnišću zetkać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND