Najwažniše je so jako baba powołana čuć

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W Serbach znata praksa „Kolebka“ w Swinjarni bu před třomi lětami załožena. Hanka Pěčcyna je jedna z třoch tam dźěłacych młodych babow. Za wulke zbožo ma wona šěroki poskitk.

Swinarnja (xš/SN). Kursy do poroda, akupunktura, tapowanje a homeopatija su požadane. Wšitko je direktne přiměrjene na jednotliwu žonu. Dalši plus je, zo samodruhe žony­ hižo do poroda z babu w kon­takće su a sej tak dowěru natwarja. Tak móža fachowče žony po porodźe doma přewodźeć a w „Kolebce“ zastarać. Korony dla dyrbjachu baby kursy płaćacym prawi­dłam přiměrić. Najwjetše wužadanje bě rumnosće namakać, kotrež wotpowědnje wulke su. Wosebite ćělne wužadanje bě nošenje nahubnika. Tuž su w lěću kursy kaž gymnastiku po porodźe pod hołym njebjom přewjedli a dalše, kaž tež poradźowanja, online podawali.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND