Karantena je za inficěrowanych dale trěbna

wutora, 06. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Po wšěm zdaću so dźeń a mjenje ludźi z koronawirusom inficěruje. A tola je tež w Budyskim wokrjesu natyknjenych a schorjenych. Milenka Rječcyna je so w krajnoradnym zarjedźe pola ­Sary Günther naprašowała.

Kelko testowych centrow w Budyskim wokrjesu tuchwilu mamy?

S. Günther: Na internetnej stronje https://www.landkreis-bautzen.de/corona-­­testcenter-21556.php su wšitke testowe centrumy zapisane. Zwjazana njeje z tym dospołnosć a tež nic aktualny staw.

W kotrej měrje je wobydlerjo wužiwaja?

S. Günther: Wot póndźele do pjatka su tam skutkowacy zašłe tydźenje wšědnje přerěznje 1 100 testow přewjedli, kónc tydźenja přerěznje 900.

Móžeće rjec, kelko wobydlerjow Budyskeho wokrjesa je přećiwo koronje šćěpjene?

S. Günther: Tele informacije nam njepředleža, wšako płaći stajnje městnosć šćěpjenja a nic te, hdźež čłowjek bydli.

Tež přećiwo koronje šćěpjeni ludźo na nju schorja. Hdźe ma to swoje zakłady?

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND