Z ławkami w oranžojtej barbje poručenje

štwórtk, 24. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Wotstronjenje namocy přećiwo žonam tež w Budyskim wokrjesu tematizuja

Budyšin (SN). Składnostnje jutřišeho Mjezynarodneho dnja k wostronjenju namocy přećiwo žonam su tež w Budyskim wokrjesu najwšelakoriše aktiwity předwidźane. Cyle wosebita akcija budźe jutře, pjatk, w Budyskim filmowym palasće. Tam přeprošuje wuchodosakske interwenciske městno přećiwo namocy w domjacnosći na wosebity filmowy wječor. Pokazuja film „Wosudna nóc“, kotryž wšitke fasety namocy zwobraznja a začuća, strachi kaž tež zarězki čas žiwjenja pola potrjechenych wuwědomi. Zdobom film strategije skućićelow pokazuje, zo bychu swoje wopory dale destabilizowali a demoralizowali. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, zahaji so wječor w 19 hodź.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND