Spěchuja regionalne projekty

pjatk, 22. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Załožba Łužiska jězorina spěchuje mjez druhim wulki Wojerowski chór. Klětu čini to we wobłuku projekta „The Armed Man – A Mass For Peace“. Gmejna Sprjewiny Doł móže so tohorunja při přewjedźenju stanowanskeho lěh­wa na pjenježnu podpěru załožby wjeselić. Pozitiwnu wotmołwu na požadanje za spěchowanje dóstaštej dale gmejna Halštrowska Hola a Wojerowski sportowy klub. Tež přichodnje chce załožba wosebje towarstwa a gmejny podpěrać. Zajimcy móža hač do 23. septembra swoje próstwy za spěchowanje zapodać. Wuměnjenje je, zo su to projekty we wobłuku strowotnistwa, zo skića pomoc staršim ludźom kaž tež młodźinje.

Pruwuja wotewrjenske časy

Budyšin (SN). Budyski wobydlerski serwis ma wotnětka hinaše wotewrjenske časy. Přičina toho je změna organizatoriskeje struktury w zarjadnistwje. Zarjad je póndźelu a wutoru wot 8.30 do 12 hodź. a 13 do 16 hodź., srjedu wot 8.30 do 12 hodź., štwórtk wot 8.30 do 12 hodź. a 13 do 18 hodź. kaž tež pjatk wot 8.30 do 12 hodź. přistupny. Testowa faza skónči so kónc lěta. W času wot 1. do 12. awgusta wostanje wobydlerski serwis zawrjeny.

Chorownju wopytała

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND