Najlěpše kubło w Huskej

srjeda, 12. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Huska (SN/mwe). Hušćanske kubło „Kubło lěćne duby“ Eriki Busch słuša k najwoblubowanišim prózdninskim burskim dworam Němskeje. Tole wuchadźa z 21. naprašowanja portala LandReise, kotrež dowole na burskich domicilach registruje. Tak su hosćo na posudkowych kartach kaž tež online wot septembra 2015 do awgusta 2016 zapodali, hdźe so w dowolu najlěpje čujachu. Hódnoćili su w štyrjoch kategorijach. Oficialnje gratulować budu dobyćerjam klětu na „Zelenym tydźenju“ w Berlinje.

Dźěći zela zeznali

Łaz (AK/SN). Wulke wjeselo mějachu dźěći w nazymskich prózdninach we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja ze zelami. Njedawno zhotowichu tam zelowy dresing. K tomu wužiwachu zela kaž tymian, koprik (Dill), majron, ławrjenc (Lorbeer) a tójšto dalšich. Bleše wostanu tu štyri tydźenje stejo, potom je dresing hotowy. Birgit Kieschnick, sobudźěłaćerka přirodoweje stacije w biosferowym rezerwaće hornjołužiske hola a haty holcy a hólcow nawjedowaše.

Praksa w dobrych rukach

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND