Wulět do stawiznow

wutora, 01. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Komorow (Hag/SN). Z mnohimi hosćimi zetkachu so čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow-Trupin-Rakecy minjenu sobotu w młodźinskim klubje při Komorowskim sportnišću na přednošk dr. Lubiny Malinkoweje. Po zhromadnym kofeju porěča wona wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu wobrazy. Po tym zo měješe Domowinska skupina loni skupinski wulět do Ochranowa a so hižo tam z tutym hibanjom zaběraše, běše­ přednošk Lubiny Malinkoweje wulět do stawiznow Serbow. Župa „Jan Arnošt Smoler“ je zarjadowanje spěchowała. Wosebje wjeselili so skupinarjo su, zo so Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny, kiž w Komorowje bydli, ze swojej mandźelskej na zarjadowanju wobdźěli.

Hajnicy na nyšporu

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND