Na hodowničku prošeni

srjeda, 28. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Konjecy (SN). Skupinske předsydstwo Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy přeproša sobustawow jutře, 29. decembra, w 19 hodź. do Konječanskeje bur­skeje stwy na hłownu zhromadźiznu a skupinsku hodowničku. Programej wjesnych dźěći přizamknu so zhromadna ćopła wječer, hłowna zhromadźizna a zabawna bjesada. Na rjenje wuhotowanym přeprošenskim plakaće přeje skupinske předsydstwo wšitkim swojim čłonam do lěta 2017 wjele zboža, krutu strowotu a wosobinske derjeměće.

Wupokazy podlěšić dać

Budyšin (SN). Wot města Budyšina wudźělene wobydlerske parkowanske wupokazy zhubja ze skónčenjom płaćiweho datuma swoju skutkownosć. Mnohich Budyšanow to lětsa 31. decembra potrjechi. Wobsedźerjow tuž namołwjeja, zo měli sčasom w porjadniskim zarjedźe měšćanskeho zarjadni­stwa próstwu wo nowy wupokaz stajić. Wobydlerske parkowanske wupokazy tam na jedne lěto wustajeja. Prawo na nje maja ći, kotřiž při dróze bydla a stajnje swoje jězdźidło wužiwaja. Štóž na tajkich wupisanych parkowanskich městnach bjez wotpowědneho a płaćiweho wupokaza parkuje, dyrbi z pjenježnej pokutu ličić.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND