Jejka debić wuknyć

štwórtk, 09. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Štóž chce nawuknyć, kak so serbske jutrowne jejka debja, změje k tomu składnosć sobotu a njedźelu, 11. a 12. februara, w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Pod nawodom Marje Šefrichoweje móža zajimcy wobaj dnjej w času wot 14 do 16 hodź. debjenje jutrownych jejkow nawuknyć. Za barbu, pjerka a wósk zběraja na wobdźělnika pjeć eurow. Wudute jeja měł kóždy sam sobu přinjesć. Zajimcy njech přizjewja so po 18 hodź. pod telefonowym čisłom 03578/ 301 804.

Ze Zhorjelca do Naumburga

Chrósćicy. Wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću ze Zhorjelca do Naumburga přednošuje Anke Wolfert z Drježdźan sobotu, 11. februara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hobbyjowa fotografka pokaza swój wosobinski wid na puć z krasnymi wobrazami wo znatych a mjenje znatych blečkach, rozprawja wo ludźoch, kotřiž su ducy po puću zaćišć w njej zawostajili, a powěda wo njezapomnitych dožiwjenjach, na přikład wo kinje w farskej bróžni abo wo nóclěhu na chórje romani­skeje cyrkwje. Hižo w 16 hodź su dźěći z Chrósćic a wokoliny na serbske kino přeprošene. Ćeta Monika pokaza jim trikowy film „Puće fórmana Štrympički“.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND