W lěsu kedźbować

pjatk, 07. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Po sylnym njewjedrje 22. junija tež mnozy priwatni wobsedźerjo lěsow na swojich ležownosćach škody zwěsćeja resp. spytaja je wotstronić. Tole pak móh­ło strašne być a žada sej wosebite wukubłanje. W zašłosći je při tajkich dźěłach časćišo k njezbožam dóšło, kotrež mějachu zdźěla tragiski wukónc. Zwjetša je jeno z ćežkej techniku móžno škody wotstronić. Tohodla delni lěsniski zarjad Budyskeho krajnoradneho zarjada wšitkim wobsedźerjam lěsa poruča so w lěsniskich rewěrach abo na krajnoradnym zarjedźe wobhonić, kak móža škody w lěsu bjez stracha wotstronić. Najlěpje je, hdyž tajke dźěła fachowym firmam přewostajimy.­ Wone nimaja jenož wu­kubłanych sobudźěłaćerjow, ale tež wotpowědnu specielnu techniku.

Planuje putnisku jězbu

Smjerdźaca. Přichodnu putnisku jězbu z busom do Medźugorja w Bosniskej-Hercegowinje planuje Smjerdźečan Gerat Róbl wot 30. septembra do 7. oktobra 2017. We wobłuku jězby je tohorunja dnjowy wulět do Dubrovnika předwidźany. Přizjewjenja, kotrež přijimuje Gerat Róbl pod telefonowym čisłom 035796/ 96 540, su hišće móžne.

Hudźa na torhošću

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND