RCW poskića kursy čěšćiny

wutora, 19. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Smjerdźaca. Rěčny centrum WITAJ poskića zaso wječorne kursy čěšćiny z maćernorěčnym čěšćinarjom. Stajnje póndźelu wot 17 do 18.30 hodź. wotměje so kurs w Smjerdźečanskej LIPJE. W Budyskim Serbskim domje wočakuje wučer Jan Breindl stajnje wutoru wot 16.30 do 18 hodź. pokročenych a wot 18.30 hč do 20 hodź. započatkarjow. Přizjewjenja přijima RCW pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo emailnje pod adresu .

Radźićeljo so schadźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 21. septembra, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. We wobłuku twarskich naležnosćow zaběraja so radźićeljo z próstwu wo wužiwanje bywšeho twarjenja pěstowarnje jako hort. Dale póńdźe wo škit brjoha we Wotrowje a wo wobstaranje materiala a mašinow za ponowjenje dróhi na Kimbarku. Zjawne wozjewjenje tohole posedźenja gmejnskich radźićelow je prěni raz z nowym woponom gmejny wuhotowane. Wone je nětko oficialnje schwalene.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND