Nowosće wo policiji

srjeda, 27. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy. Prašenje, kak swoje wobsydstwo před paduchami a zadobywarjemi škitać, steji w srjedźišću akademije seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka jutře, štwórtk, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Kriminalny hłowny komisar Burkhard ­Röwer poda k tomu najwšelakoriše pokiwy a rozprawja wo najno­wšich njeskutkach z tohole wobłuka.

Pólski wuměłc wustaja

Budyšin. Z wernisažu wotewru pjatk, 29. septembra, w 19 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje wustajeńcu z rysowankami a kolažemi pólskeho wuměłca Janusza Wincenta Lipińskeho. Pod hesłom „Tole je smjerć wuměłstwa“ roze­staja so Lipiński z liniju a barbu, z konstrukciju a dekonstrukciju kaž tež z rumom a kak jón přewinješ. 1949 rodźeny wuměłc bydli a skutkuje w Jelenjej Górje.

Zawru dalši wotrězk dróhi

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND