Doma dźěło namakać

pjatk, 22. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Srjedu, 27. decembra, wotměje so w Budyskim krajnoradnym zarjedźe bursa „zaso tu“. Wot 10 hodź. je zhromadne wobchodźenje ze zastupjerjemi krajnoradneho zarjada, Industrijneje a wikowanskeje komory kaž tež rjemjeslniskeje komory planowane. 75 předewzaćelow je swoje wobdźělenje připrajiło. Předewzaća z dźěłowymi poskitkami skića wosebje nawrótnikam móžnosće, sej swoje žiwjenske srjedźišćo w Budyskim wokrjesu zarjadować.

Přednošk wo wjelkach

Rěčicy (SN). Rěčičanski kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ přeproša zajimcow přichodnu srjedu w 10.30 hodź. na přednošk wo wjelkach. Informować chcedźa fachowcy přitomnych wo dotalnych wuslědkach wjelčeho slědźenja, wo biologiji a žiwjenskim wašnju tychle rubježnych zwěrjatow. Přednoškej přizamknje so ekskursija do wjelčeho rewěra.

SKI zawrjena – kniharnja nic

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND