Zeleni přeprošeja

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych je jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej 4. Jako hosća witaja rěčnicu krajneho předsydstwa Zwjazka 90/Zelenych Christin Melcher. Wona a předsydstwo regionalneje skupiny wjeselitej so na zajimawe rozmołwy.

Porodowu staciju zeznać

Kamjenc. Zajutřišim, 7. februara, w 19 hodź. su přicho­dni starši na informa­ciski wječork do Kamjenskeje chorownje maltezow přeprošeni. Na porodowej stacij­i Margareta budu nazhonite baby a sotry na prašenja samodruhich a jich mandźelskich wotmołwjejać. Přizjewjenje za to trěbne njeje.

Zetkaja so w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe štwórtk, 8. februara, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć. Wjelelětni wobdźělnicy su na nowych ludźi a jich ideje wćipni.

Jejka debić wuknyć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND