Wotewru přehladku

pjatk, 16. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Fotowu přehladku „Heimat – Domizna“ Andreasa Varnhorna z Frankfurta nad Mohanom wotewru srjedu, 21. februara, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Budźe-li zajim jara wulki, zetkaja so wopytowarjo k wotewrjenju na žurli. Andreas Varnhorn je před 25 lětami Hornju Łužicu wopytał a wosebje katolskich Serbow při naj­wšelakorišich přiležnosćach, nałožkach, swjedźenjach atd. fotografował. Loni je jich znowa wopytał, wospjet na swojim aparaće zapopadnył, z nimi samo někotružkuli rozmołwu wjedł a so prašał, kak bě so jim mjeztym zešło. Wustajeńca w SKI a na chódbach Serbskeho domu skići zajimawy wid na nowše serbske stawizny. Wona je dwurěčna (němsko-serbska) a tuž tež němskim wopytowarjam jara zajimawa. Prěnjotnje za Dom při hłownej cyrkwi w Frankfurće koncipowanu su ju tam wot 1. decembra 2017 do 31. januara 2018 pokazali. Załožba za serbski lud je składnosć wužiła a přehladku do Łužicy skazała. Prezentaciju z fotami a tekstami pokazaja hač do 30. junija, a to wot póndźele do pjatka k wotewrjenskim časam Serbskeje kulturneje informacije wot 10 do 16.30 hodź.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND