Dźěłarnička wabiła

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Derje wopytana bě wčera popołdnju we Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju dźěłarnička „Kak twarju sej swójsku alarmowu připrawu“. Dźěći a młodostni w starobje 11 do 15 lět su tam pod fachowym nawodom wuknyli, kak hodźi so tajki system z jednorymi eletroniskimi twarskimi dźělemi instalować. Kóždy wobdźělnik zestaji sej za to swójske šaltowanje.

Dobry wothłós w knihowni

Budyšin (SN). Pjeć zajimcow bě so za­wčerawšim w Budyskej měšćanskej bibliotece na zawodnym kursu za digitalne wupožčowanje medijow wobdźěliło. Zajim na „łužiskej Onleihe“ přiběra. Karin Hahn, sobudźěłaćerka knihownje, kotraž něhdźe hodźinski kurs nawjeduje, praji, zo su wobdźělnicy skerje starši ludźo. „Poradźowanje je jara indiwidualne, dokelž wjetšina zajimcow nam hižo lěta swěru dźerži a naše datowe banki wužiwa“, Karin Hahn wuzběhny.

Rady na statok załožeja

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND