Pytaja přisydnikow

póndźela, 26. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Hišće lětsa wola w Sakskej nowych hłownych a pomocnych přisydnikow (Schöffen) za přisydniske a chłostanske sudnistwa za dobu wot 2019 do 2023. Wo tym informuje w nowinskej zdźělence město Budyšin. Wone zestaja k tomu lisćiny z namjetami kandidatow. Zajim­cy za tele čestnohamtske a zamołwite zastojnstwo njech so na měšćanskim za­rjad­nistwje přizjewja. Z přisydnikom móže so kóždy zajimc stać, kiž w Budy­šinje bydli, je spočatk doby znajmjeńša 25, ale młódši hač 70 lět, wobknježi němčinu a je tež strowotnje kmany čestnohamtsku poziciju wukonjeć.

Nowy mějićel sćežora

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND