Wustajeńca k 70. róčnicy

srjeda, 21. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany. Přehladku „Serbja: kultura a prawo w sebjezrozumjenju“ wotewru składnostnje 70. róčnicy schwalenja Zakonja wo zachowanju prawow serbskeje ludnosće jutře, štwórtk, w 17 hodź. w lobby 4. poschoda Sakskeho krajneho sejma, Naměsto Bernharda von Lindenauwa 1 w Drježdźanach. Hosći witać chcetaj předsyda frakcije Lěwicy Rico Gebhardt a předsyda Domowiny Dawid Statnik. Zawod do přehladki da a wo połoženju Serbow w Sakskej porěči zapósłanc Hajko Kozel, rěčnik frakcije Lěwicy za narodne mjeńšiny. Zajimcy z dwurěčneje Łužicy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dźiwach a pokładach

Stróža. „Gladiole, orchideje a co. – Přirodne dźiwy a pokłady w Hornjej Łužicy. Kak móžemy je zachować?“ rěka hesło 33. kolokwija w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty pjatk, 23. měrca, wot 14.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na programje steja mjez druhim přednoški wo łukach w Hornjej Łužicy, wo tudyšich orchidejach a gladiolach. Jim přizamknje so diskusija. Wobdźělenje je darmotne. Zajimcy su wutrobnje witani.

Ponowja wokrjesnu dróhu

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND