Zetkaja so w stolicy

póndźela, 30. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 3. meje, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Do gratownje pohladnyć

Budyšin. Kaž kóžde lěto přeprošuje Budyska wohnjowa wobora tež jutře, 1. meje, na dźeń wotewrjenych duri do swojeje gratownje w Strowotnej studni. Wot 10 hodź. móža sej zajimcy tam techniku wobhladać a na 25 metrow wysoku treningowu wěžu zalězć. W 10.30 hodź. demonstruja hašenje wohenja w kuchni, w 11 hodź. prezentuje so młodźinska wobora. K wobjedu poskićuja hrochowu poliwku z pólneje kuchnje.

Na knižnu premjeru

Budyšin. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha „Row w serbskej holi“ změje štwórtk, 3. meje, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Trudla Malinkowa je wudała znate powědančko Marje Kubašec serbsce, němsce a pólsce. Stawiznarka wěnuje so w knize tohorunja stawizniskim pozadkam powědančka.

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND