Radźićeljo so zetkaja

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Wuwzaćnje wutoru, a to 15. meje, wotměje so přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz w Miłočanskim socialnym bydlenskim domje blisko tamnišeje žaby. Započatk budźe w 19.30 hodź. Na programje steji mjez druhim předstajenje planowanja wutwara hłowneje dróhi přez Miłoćicy. Dale chcedźa wólbny proces za Serbski sejm rozłožić.

Do srjedźowěka a baroka

Wojerecy. Historiski spektakl za cyłu swójbu lubi časowa jězba do srjedźowěka a baroka, na kotruž móža so zajimcy jutře a njedźelu na Wojerowskim hrodźe a w susodnym zwěrjencu podać. Při wjacorych stejnišćach předstaja historiske rjemjesła. Na łuce zwěrjenca demonstruja ryćerske boje, nimo toho zaklinči srjedźowěkowska live-hudźba. Na hrodźe wotwjedu wopytowarjow do wšědneho dnja baroka a pokazaja wotpowědne reje. Wopyt płaći za dorosćenych wosom, za dźěći pjeć a za swójby 14 eurow.

Blockbuster k dnjej maćerje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND