Poradźuje darmotnje

srjeda, 20. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Jutře, 21. junija, přeprosy zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 16 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. ­Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 490 976.

Koncertuja pod lipu

Choćebuz. Mjeztym hižo 23. raz wotměje so zajutřišim, pjatk, w 17.30 hodź. w Choćebuzu komorny koncert pod lipu. Dokelž w Serbskim muzeju saněrowanske dźěła hišće traja, budźe koncert w Serbskim domje na Bebelowej 82. Wječor wuhotuja šulerki a šulerjo Choćebuskeho konserwatorija. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

25 lět zwjazk Carity

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND