Informuja wo planowanju

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Po tym zo je Jordanowa rěčka w juniju po zliwku na zjawnych městnach a priwatnych ležownosćach Budyšina škody načiniła, planuje měšćanske zarjadnistwo w tym wobłuku škit před wulkej wodu. Dźěło pak je čas rubjace a zaběra wjacore zarjady. Tohodla chcedźa wobydlerjow jutře, štwórtk, wot 18 hodź. na žurli Budyskeho Kamjentneho domu wo tuchwilnym stawje planowanja informować. Nimo toho porěča wo tym, kotre škody w zjawnym wobłuku su mjeztym wotstronjene.

Wobornicy zaso zwučuja

Biskopicy. Wohnjowe wobory Budy­skeho wokrjesa budu přichodne dny zaso mobilnu wohnjowu zwučowansku připrawu wužiwać móc. Wot jutřišeho hač do 29. awgusta steji wona na terenje Biskopičanskeho wohnjowoborno-techniskeho centruma. W něhdźe 40 kwadratnych metrow wulkim kontejneru móža wohenje w stwě, kuchni, při płu­nowej připrawje a na dalšich městnosćach simulować. Wjace hač 320 wo­bornikow wokrjesa tam přichodne dny zwučuje.

Z kursom kurić přestać

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND