Twarja kolesowansku šćežku

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chwaćicy. Podłu wokrjesneje dróhi z Chwaćic do Wulkeje Dubrawy su wčera kolesowansku šćežku twarić započeli. Wona powjedźe na zapadnym boku dróhi hač k Měrkowskemu pućej we Wulkej Dubrawje a ma w prěnim tydźenju decembra 2018 hotowa być. Wobchad na wokrjesnej dróze budźe lědma po­trjecheny, zdźěli krajnoradny zarjad.

Swjeća jubilejej kupjele

Biskopicy. Hnydom dwójnu přičinu swje­ćić ma lětsa Biskopičanska kupjel. Před 90 lětami běchu ju wotewrěli, a mjeztym je so 20 lět minyło, zo su ju wob­šěrnje ponowili. Woswjećić wšak chcedźa jubilejej w mjeńšim ramiku. Pjatk, 31. awgusta, přeproša bywšich sobu­dźěłaćerjow a akterow, kotřiž běchu so na dobro kupjele zasadźeli abo to hišće dźensa činja. Po připołdnju smědźa so potom tež wopytowarjo kupjele wjeselić. Prěnje 90 dźěći wot 13 hodź. změje darmotny zastup.

Wotewru wustajeńcy

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND