Pomhać žiwjenje wuchować

srjeda, 19. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN). Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana přeprosy jutře, 20. septembra, wot 9.30 do 11.30 hodź. na wosebitu akciju na torhošću Lessingoweho města. Tam, hdźež su kóždy štwórtk wiki, chce medicinski personal we wobłuku „tydźenja znowawožiwjenja“ pokazać, kak móžeš druhemu žiwjenje wuchować. „Njejapki infarkt wutroby móže kóždeho trjechić“, lěkarski direktor Kamjenskeje chorownje dr. med. Franc Eiselt wuswětla. Kóždy měł tuž kmany być, druhemu w tajkim padźe pomhać.

Dorost w coowje

Wojerecy (SN). Njemało dźiwali su so njedawno hladarjo Wojerowskeho zwěrjenca, jako w tropowym domje štyri małe kralowske pytony wuhladachu. Dorost je wšitkim woprawdźita překwapjenka. Wšako bě mać jejka tak derje schowała, zo je hač do kónca nichtó widźał njeje. Mjeztym su małe hady do swójskeho terarija přećahnyli. Tropowy dom coowa pak je tuchwilu tež domicil štyrjom małym a prěnim pisanym wužam družiny sinaloa.

Za mudre wuši dźěći

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND