Koncert a wustajeńca

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Smochćicy. Na koncert z duwom „acuerdo“ pod hesłom „Tango – Musette – Klezmer“­ přeprošuje Smochčanski Dom ­biskopa Bena jutře w 19.30 hodź. Berlinskej hudźbnikaj Anja Dolak (akordeon) a Bernhard Hariolf Suhm (wioloncello) zanjesetaj mjez druhim tra­di­cionelny ar­gen­­­tinski tango, francoski ludowy walčik a klezmerowe kruchi. Při tej składnosći móža sej wopytowarjo foto­wu wustajeńcu Andreasa Varnhorna „Heimat/Domi­zna“ wobhladać. Po Bu­dyskim Serbskim domje je wona nětko w Smochćicach widźeć, a to we hłownym domje, w bróžni kaž tež w cyrkwi swja­teho Bena.

Zmije a swinjorězanje

Čorny Chołmc. Zmijowy swjedźeń ze swi­­njorězanjom wotměje so njedźelu w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Wot 11 hodź. móža sej zajimcy tam ku­linariske słódnosće swinjorězanja k wobjedu popřeć. Hromadźe z dźěćimi chce Čorny młynk potom zmije pušćeć. A hdyž wětřik raz tak prawje njeduje, chcedźa na łuce na dworje młyna 2 000 krokusowych cyblow tykać, kotrež klětu nalěto nadźijomnje pisany wobraz tworja.

Kniha a jubilej

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND