Na wosadne popołdnjo

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy. Na serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada sobotu, 10. nowembra, w 14.30 hodź. na Bukečansku wosadnu žurlu. Mjez druhim čita tam Marko Grojlich. K tomu poskića kofej a tykanc.

Wopominaja pogromowu nóc

Budyšin. Składnostnje 80. róčnicy pogromoweje nocy přeprošujetej Budyski zwjazk antifašistow a tudyši zwjazk Lěwicy na wopomnjenske zarjadowanje, kotrež wotměje so jutře, 9. nowembra, w 15 hodź. na Budyskim židowskim pohrjebnišću za parkowanišćom Röhrscheidtoweje kupjele w Strowotnej studni. Tam porěči Marja Michałkowa. Mužojo njech sej čapku sobu přinjesu. Na pogromowu nóc dopominaja tohorunja jutře w 19 hodź. w Budyskim klóštrje klarisow z wopomnjenskej nutrnosću.

Pokaza kolekciju debjenkow

Budyšin. Wustajeńca twórbow wuměłče Reginy Schmidt z Lawaldy je tuchwilu w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Tam předstaji wona jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. swoju kolekciju debjenkow. Na to su zajimcy wutrobnje přeprošeni. Wustajeńca wostanje hač do 11. januara 2019 přistupna.

„Sergej“ na jewišću

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND