Wuzwola noweho princa

pjatk, 16. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo je minjenu njedźelu do swojeje 49. sezony startowało. Prěni wjeršk budźe jutře, sobotu, w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ no­weho princa wuzwola. Zbywace zastupne lis­ćiki předawaja při wječornej kasy.

Kretschmer w rozmołwje

Trjebin. Za wobydlerjow Slepjanskeje, Trjebinskeje a Dźěwinskeje gmejny wotměje so póndźelu, 19. septembra, w 19 hodź. wobydlerska rozmołwa w Trjebinskim Domje towarstwow. Na njej wobdźěli so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Mjez druhim póńdźe wo prašenje, kak móhli so wotstorkowane inwesticije nachwatać a kotre spěchowanje móža wobydlerjo za swoje předewzaća wužiwać.

Zběraja podpisma

Budyšin. Za ludowy namjet za zhromadnu šulu w Sakskej zběra Budyski zwjazk Zelenych wutoru, 20. nowembra, wot 10 do 12 hodź. na Budyskej Bohatej hasy blisko Bohateje wěže podpisma. Tute su trěbne, zo móhli zapodać do Sakskeho krajneho sejma zakoń, po kotrymž móhli šulerjo dlěje hač jenož hač do 4. lětnika zhromadnje wuknyć.

Rěčne hodźiny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND