Nowa wóčnolěkarska praksa

srjeda, 16. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. W lěkarskim domje Budyskeje chorownje při Měšćanskim nasypje wotewrje dr. Conrad Hoffmann pjatk, 1. februara, nowu wóčnolěkarsku praksu. Kaž chorownja w nowinskim wozjewjenju zdźěli, móža sej pacienća hižo nětko pod telefonowym čisłom 03591/ 37 161 termin dojednać. Wotewrjenske časy praksy budu póndźelu wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź., wutoru wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 15 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź. kaž tež štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 16 hodź.

Wustajeńca k jubilejej

Budyšin. W znamjenju 30. róčnicy měrliweje rewolucije w NDR steji filatelistiska a numismatiska wustajeńca „30 lět bjez hranicow zběrać, slědźić a wuhotować“, kotruž wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w rumnosćach Budyskeje Ludoweje banki. Tam pokazaja listowe znamki, wosebite kołki, pjenjezy, fota a nowinske rozprawy ze zašłych třiceći lět. Poł hodźiny do wotewrjenja móža sej wopytowarjo wosebity pjenjez ze slěbra razyć dać. Wjacori fachowcy jutře wo wustajenych objektach porěča. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Za dźěłarničku so přizjewić

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND