Přihotuja dróhotwar

póndźela, 21. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Błohašecy. Kónc lěta 2019 chcedźa statnu dróhu S 100 w Błohašecach wob­šěrnje wutwarić. W přihotach na tónle projekt započachu dźensa podłu dróhi dohromady 16 štomow pušćeć. Tele dźěła­ maja hač do kónca tydźenja wotzamknjene być. Při tym dóńdźe sčasami k snadnym poćežowanjam nadróžneho wobchada, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo­. Dróhu wutwarjeć drje započnu hakle nazymu, přirodoškitnych přičin dla pak wot měrca hač do sep­tembra žane štomy podrězać njesmědźa. Tohodla dyrbja so wone hižo nětko zminyć. Po dotwarje dróhi maja wobšěrne wurunanske naprawy slědować. Jako narunanje­ za nětko pušćene štomy chcedźa potom na wšelakich płoninach w Błohašecach nowe štomy a kerki na­sadźeć.

Na skupinsku „hłownu“

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND