Wobhladaja sej filmy

wutora, 12. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow. Přichodne zarjadowanje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow budźe jutře, 13. februara, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Čłonojo a wšitcy dalši zajimcy su přeprošeni na filmowy wječor z dr. Tonijom Brukom. Wón pokaza mjez druhim wurězki z filmow wo wupućowanju Serbow w 19. lětstotku do Texasa, Awstralskeje a Kanady.

Serbske blido w stolicy

Drježdźany. Na wólnu bjesadu w maćernej rěči přeprošuje 3. serbske blido zajimcow, bydlacych w sakskej stolicy. Ta so wotměje štwórtk, 14. februara, wot 19 hodź., w hospodźe „Altes Wettbüro“ na Antonowej 8 (blisko dwórnišća Drježdźany–nowe město). Wšitcy zajimcy z Drježdźan a wokoliny su na rozmołwu wutrobnje witani.

Wo wěrje starych Słowjanow

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND