Póstniske piwko wotměli

srjeda, 27. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ćisk (JKa/SN). W Ćisku mějachu minjenu sobotu póstniske piwko. Wjesny před­stejićel, něhdy bě to starosta, Jens Sa­rodnik, bě muži wsy hromadźe zwołał. Ně­hdźe sto z nich je na zarjadowanje přišło, zo bychu so při piwje wo aktualnych prašenjach Ćiska rozmołwjeli, ale tež zhromadnje karty placali.

VVO planuje nowe poskitki

Budyšin (SN). Mnohe naprawy zakón­­ča­ceje rozprawy brunicoweje komisije wěnuja so polěpšenju mobility we Łužicy. Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), kotremuž tež zapadna Łužica z městomaj Kamjencom a Wojerecami přisłuša, widźi nětko šansu, naprawy swojeho bliskowobchadneho koncepta lěpje přesadźić. Z wutwarom čarow budźe přichodnje móžno, zapadnu Łužicu z Drježdźanskej měšćanskej železnicu přiwjazać.

Nowe sportowe kursy

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND