Jazz a Bach w cyrkwi

pjatk, 08. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Prěnja duchowna hudźba we wobłuku wuměłstwoweho projekta katolskeje a ewangelskeje wosady swj. Pětra w Budyšinje pod hesłom „Swětło pozbudźa“ (wot 6. měrca do 9. junija) zaklinči jutře, sobotu, w 17 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje Knjenje. Pod hesłom „Jazz koresponduje z Bachom“ zahraja Jan Brězan na e-pianje, Józef Brězan a Philipp­ Adam na gitarje, Friedemann Böhme na pišćelach a Terence Lohr na bijadłach. Spěwać budźe Anna Batz. Zastup je darmotny. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dwurěčnym kubłanju

Stróža. Informaciski wječor za staršich, wowki a dźědow kaž tež za dalšich zajimcow pod hesłom „Dwurěčne ku­bła­nje jako­ wužadanje – šansy a per­spek­tiwy“ wotměje so srjedu, 13. měrca, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na nje přeprošeja Budyska župa, Malešanska gmejna a Rěčny centrum WITAJ. W přednoškomaj rozłoža wosebitosće rěčneho wuwića při wjacerěčnosći a předstaja bilingualnu wučbu po koncepće 2plus. Pozadk je předstejacy přećah Bartskeje zakładneje šule do Malešec.

Přewjedu póstne seminary

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND