Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 08. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy/Wěteńca. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. pola Zahonec we Wěteńcy. Wobydlerjow chcedźa tón wječor wo wutwarje šěrokopasmoweje syće w jich wsy informować. Dale póńdźe mjez druhim wo to, podlěšić wotnajenske zrěčenje z Pěskečanskim sportowym towarstwom.

Worklecy. W samsnym času jutře změja Worklečanscy gmejnscy radźićeljo swoje posedźenje, a to na zwučenym městnje we Worklečanskej šuli. W jednym z dnjowych dypkow chcedźa dalše nadawki za nowy hort přepodać. Wobě posedźeni stej zjawnej, a wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Wustajeja twórby Kulejoweje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND