Přednošuje wo železnicy

póndźela, 13. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Zažne lěta železnicy a jeje wuskutki na Hornju Łužicu budu tema přednoška dr. Andreasa Bednareka jutře, 14. meje, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece na Hrodowej. Na wubranych přikładach chce referent předstajić, kotre hospodarske, měšćanskotwarske a techniske změny je železnica ze sobu přinjesła. Zastup je darmotny.

Chcedźa z wobydlerjemi rěčeć

Worklecy. Na rozmołwnej kole z wobydlerjemi přeproša Worklečanski gmejnski zwjazk CDU. Prěnje wotměje so jutře, wutoru, we 18.30 hodź. w Smječkečanskim towarstwowym domje. Tam chcetej młodźinska wohnjowa wobora a młodźinski klub projekt za 48hodźinsku akciju předstajić. Nimo toho póńdźe wo aktiwity wjesneho kluba. Štwórtk, 16. meje, w 19 hodź. su zajimcy přeprošeni k nowemu mosćikej na Worklečansku mału kupu. Tam chcedźa ideje z nowowuhotowanje parka zběrać. Darmotne napoje budu přihotowane.

Wo kolesowanju w měsće

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND